Game BOX ROM Title Region
Downloads
Knight Lore: Majou no Ookami Otoko Japan 175
Hikari Shinwa: Palutena no Kagami Japan 471
Fūun Shaolin Ken: Ankoku no Maō Japan 169
Fūun Shaolin Ken Japan 164
Dragon Ball Z: Buyuu Retsuden Europe, Japan 107
Sega GT USA 2,365