Game BOX ROM Title Region
Downloads
Knight Lore: Majou no Ookami Otoko Japan 529
Hikari Shinwa: Palutena no Kagami Japan 1,358
Fūun Shaolin Ken: Ankoku no Maō Japan 509
Fūun Shaolin Ken Japan 509
Dragon Ball Z: Buyuu Retsuden Europe, Japan 403
Sega GT USA 9,178