Game BOX ROM Title Region
Downloads
Knight Lore: Majou no Ookami Otoko Japan 443
Hikari Shinwa: Palutena no Kagami Japan 1,141
Fūun Shaolin Ken: Ankoku no Maō Japan 423
Fūun Shaolin Ken Japan 423
Dragon Ball Z: Buyuu Retsuden Europe, Japan 348
Sega GT USA 7,459